Vì sao FHD chưa mở khóa học online?

Trong và sau buổi offline, FHD đã nhận được câu hỏi: FHD có mở khóa học online không? Câu trả lời là: Tính đến thời điểm hiện tại, FHD sẽ chỉ mở các khóa học oflfine, lý do là:

1️⃣ Đến với lớp học offline, học viên sẽ được trực tiếp trao đổi và kết nối với mentor cũng như các học viên khác tốt hơn
2️⃣ Việc thảo luận và trình bày quan điểm tại lớp học offline cũng sẽ giúp học viên rèn luyện được kỹ năng trình bày của mình
3️⃣ Quy mô lớp học của FHD chỉ từ 5 – 9 học viên, do đó học offline sẽ giúp học viên rèn luyện được tính chủ động, mentor cũng sẽ quan sát và đánh giá các bạn chính xác hơn.

Do vậy, nhằm đảo bảo chất lượng chương trình và tương tác đồng đều nhất giữa Người Hướng Dẫn và Học Viên, hiện nay FHD sẽ chỉ có khóa trực tiếp tại lớp.

0 Reviews

Write a Review

0 Reviews

Write a Review

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *