Truyền thông nội bộ: Vì sao quan trọng?

Sau hai năm đại dịch Covid19, rất nhiều các công ty tuyển dụng vị trí truyền thông nội bộ. Vậy vai trò của truyền thông nội bộ là gì? Vì sao quan trọng?

Giao tiếp nội bộ là xương sống giúp mọi tổ chức trôi chảy, giúp trao đổi thông tin và thông điệp tốt hơn tại nơi làm việc hoặc tổ chức. Hoạt động truyền thông nội bộ giúp gắn kết tập thể và đảm bảo nhiều cá nhân trong một tổ chức đồng quan điểm, cùng hướng tới một mục tiêu chung. Dưới đây là tổng quan về những lợi ích chính của công tác truyền thông nội bộ:

Tăng cường tinh thần đồng đội và hợp tác

Thông được cập nhật giúp các phòng ban / bộ phận nắm bắt tính chất công việc lẫn nhau, cả những điểm tốt và điểm chưa hoàn thiện trong công việc, từ đó xây dựng tinh thần gắn kết và hỗ trợ lẫn nhau.

Xây dựng niềm tin và sự minh bạch

Truyền thông nội bộ hiệu quả thúc đẩy sự minh bạch tại nơi làm việc. Nhân viên có nhiều khả năng tin tưởng một doanh nghiệp và hướng tới thành công của doanh nghiệp nếu họ tin rằng các nhà lãnh đạo của doanh nghiệp cởi mở, trung thực và gắn kết với họ.

Tăng năng suất của nhân viên

Truyền thông nội bộ góp phần xây nên môi trường làm việc cởi mở, năng động, trong đó nhân viên có thể thảo luận và đề xuất ý tưởng của họ. Nhân viên có nhiều khả năng cảm thấy được kết nối với tổ chức hơn khi họ tin rằng ý kiến của họ được ghi nhận. Điều này có thể giúp thúc đẩy sự tham gia và năng suất của nhân viên.

Cải thiện văn hóa tổ chức

Văn hóa tổ chức đóng một vai trò quan trọng trong việc hình thành hành vi, thái độ và giá trị của nhân viên. Nó cũng giúp đưa nhân viên mới vào văn hóa này. Thông qua các kênh truyền thông nội bộ và các thông điệp nội bộ liên tục, thống nhất, chúng ta có thể nuôi dưỡng một nền văn hóa tích cực. Mục đích của truyền thông nội bộ cũng hướng đến việc kết nối với nhân viên, chia sẻ kiến thức và cập nhật tin tức và cập nhật của công ty. Bằng cách ưu tiên giới thiệu và giao tiếp nội bộ, các tổ chức có thể tạo ra một nền văn hóa hỗ trợ sự tham gia của nhân viên, năng suất và thành công chung.

Vì vậy, chúng ta không thể bỏ qua việc thúc đẩy giao tiếp nội bộ trong văn phòng. Đó là một phần văn hóa của tổ chức. Nhưng bạn có biết, giao tiếp nội bộ cũng không hề dễ dàng? Có rất nhiều rào cản cản đường. 
Có nhiều hình thức truyền thông nội bộ doanh nghiệp hiệu quả như bản tin truyền thông nội bộ, các sự kiện nội bộ, chiến dịch truyền thông nội bộ…Nhưng quan trọng hơn hết, người làm truyền thông nội bộ cần thấu hiểu tổ chức, có chiến lược truyền thông nội bộ phù hợp. Khóa học Truyền thông nội bộ tại FH Developing sẽ giúp các học viên thấu hiểu công việc & nắm bắt cách thực thi công việc Truyền thông Nội bộ bài bản và chuyên nghiệp.

0 Reviews

Write a Review

0 Reviews

Write a Review

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *