Truyền thông nội bộ: Các rào cản giao tiếp nội bộ chính là gì?

Có nhiều rào cản trong một tổ chức tác động đến các hoạt động truyền thông nội bộ trong doanh nghiệp. Có thể kể đến 4 rào cản chính dưới đây, nếu bạn đang thực hiện công việc truyền thông nội bộ, bạn nên lưu ý:  

Rào cản con người

Công ty là nơi tập hợp nhiều người đến từ nhiều vùng miền, thậm chí quốc tích khác nhau, với nhiều môi trường trưởng thành khác nhau, vì thế có thể những thành kiến và quan điểm cá nhân có thể cản trở giao tiếp nội bộ. Bên cạnh đó, các cá nhân có thể diễn giải thông tin khác nhau dựa trên niềm tin và kinh nghiệm của chính họ.

Sự thiếu tin tưởng trong một tổ chức cũng có thể cản trở truyền thông nội bộ hiệu quả, vì nhân viên có thể không cảm thấy thoải mái khi bày tỏ ý kiến ​​hoặc mối quan tâm của mình. Điều quan trọng là các tổ chức phải giải quyết những rào cản con người này, thúc đẩy các hoạt động truyền thông nội bộ phù hợp nhằm cải thiện giao tiếp nội bộ.

Nhiều kênh truyền thông

Nhiều kênh liên lạc, chẳng hạn như công cụ chia sẻ tài liệu, chùng, email, mạng nội bộ, Microsoft Teams, nhắn tin, bản tin v.v., có thể dẫn đến tình trạng quá tải thông tin, hiểu sai và thông điệp không nhất quán, dẫn đến mức độ tương tác và năng suất của nhân viên thấp hơn.

Bạn cần thống nhất các kênh truyền thông nội bộ, hoặc kết hợp chúng trong một kế hoạch truyền thông với các kênh hiệu quả.

Căng thẳng nơi làm việc

Khi nhân viên bị căng thẳng, họ có thể ít giao tiếp hiệu quả hơn. Điều này dẫn đến sự hiểu lầm và giảm sự hợp tác. Ví dụ: nếu một nhân viên cảm thấy quá tải với khối lượng công việc của mình, họ có thể ít có khả năng trả lời email hoặc tin nhắn từ đồng nghiệp ngay lập tức, dẫn đến sự chậm trễ hoặc thông tin sai lệch.

Sự khác biệt của bộ phận

Khi các phòng ban khác nhau hoạt động với các ưu tiên và mục tiêu riêng, điều đó có thể tạo ra các rào cản và cản trở sự hợp tác hiệu quả. Ví dụ: nếu nhóm tiếp thị tập trung vào việc tăng khả năng hiển thị thương hiệu, trong khi nhóm bán hàng tập trung vào việc đáp ứng các mục tiêu doanh thu, thì có thể có sự sai lệch trong giao tiếp và hành động của họ.

Bằng cách thúc đẩy văn hóa giao tiếp cởi mở và khuyến khích sự hợp tác giữa các bộ phận, các tổ chức có thể phá vỡ các rào cản và cải thiện giao tiếp nội bộ.

Tham gia khóa học Truyền thông Nội bộ tại FH Developing bạn sẽ được trang bị các nhóm kiến thức chuyên môn cần thiết và hữu ích để xây dựng nền tảng truyền thông nội bộ vững chắc, giải quyết các rào cản để phát triển truyền thông nội bộ hiệu quả.

Tìm hiểu khóa học tại đây: Internal Communication

0 Reviews

Write a Review

0 Reviews

Write a Review

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *