Nhật ký MMSS (Phần 4, 2022)

Năm cuối trên hành trình MMSS, chương trình 18 tháng (2019 – 2021), nhưng vì dịch Covid nên đến 2022 mình mới hoàn thành. Ơn trời, mình đã “happy ending”, vì mình là Hậu ^^

02/2022

Mình thực sự rất kiệt sức. Sắp Tết rồi, nhưng mình không có cảm giác gì cả.

03/2022

Có những khi, mình mệt đến nỗi không còn muốn nói gì hay viết gì nữa cả.

Ngày 14/4/2022

Ngày này thực sự đã tới, email thông báo mình chính thức hoàn thành chương trình MMSS. Mất 2,5 năm để nhận email này!

Ngày 19/4/2022

Chiếc thư mời dự Lễ TN ngày 01/7/2022 tại Paris đã đến. Đi hay không đi? Giấc mơ Pari đã 13 năm rồi.

Nhật ký MMSS của Hậu 

Ngày 01/7/2022, tại Hội trường Grand Amphitheatre của Trường Sorbonne mình (MMSS14) cùng 13 ace các khóa tung nón tốt nghiệp bên Giáo Sư Helfer, Thầy cũng là GS hướng dẫn luận văn của mình.

“Where there is desire. There is gonna be a flame. Where there is a flame. Someone’s bound to get burned. But just because it burns. Doesn’t mean you’re gonna die. You’ve gotta get up and try, try, try…” (Try, Pink)

0 Reviews

Write a Review

0 Reviews

Write a Review

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *